0102-เอหิปัสสิโก ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๙  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด0103-ทหารยามสายตรวจ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๙  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด0104-จิตที่ไม่ได้ฝึกนั้นไม่เข้าเรื่อง ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๙  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด0105-เห็นคุณร่างกายทำใจตกต่ำ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๙  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด0106-โลกย่อมเบียดเบียนกัน ๘ มกราคม ๒๕๕๐  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด