73-ธาตุขันธ์ไม่คงทน ๘ ตุลาคม ๒๕๔๘  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด79-วันมาฆบูชา ขอนแก่น ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด80-เทศน์วัดนิโรธราราม ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด82-เทศน์วัดนิโรธราราม ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด83-เทศน์วัดนิโรธราราม ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด84-วันมงคลสมรส ๔ มีนาคม ๒๕๔๙  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด