73-ธาตุขันธ์ไม่คงทน ๘ ตุลาคม ๒๕๔๘  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด



79-วันมาฆบูชา ขอนแก่น ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด



80-เทศน์วัดนิโรธราราม ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด



82-เทศน์วัดนิโรธราราม ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด



83-เทศน์วัดนิโรธราราม ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด



84-วันมงคลสมรส ๔ มีนาคม ๒๕๔๙  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด