999_78-เทศน์ที่ ม.ภาคบ่าย ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด999_85-เทศน์ที่ ม.ภาคบ่าย ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๙  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด999_86-เทศน์ที่ ม.ภาคเช้า ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๙  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด999_87-เทศน์ที่ ม.ภาคบ่าย ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๙  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด999_88-เทศน์ที่ ม.ภาคเช้า ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๙  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด