95-ฉลาดจึงกตัญญู ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด998_81-เทศน์สอนอาจารย์ที่ ม. ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด999_74-เทศน์ ม.ภาคบ่าย ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด999_75-เทศน์ ม.ภาคเช้า ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด999_76-เทศน์ ม.ภาคบ่าย ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด999_77-เทศน์ ม.ภาคเช้า ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด