89-อย่าเสียดายความชั่วคนอื่น ๓ เมษายน ๒๕๔๙  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด90-อบรมนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ๔ เมษายน ๒๕๔๙  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด91-ปรมัตถ์อยู่ภายใน ๑๔ เมษายน ๒๕๔๙  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด92-เส้นทางสติปัฏฐาน ๑๘ เมษายน ๒๕๔๙  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด93-ทิศตะวันตก ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด94-บวชที่ใจ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด