67-แก้อารมณ์ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๘  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด68-โลกไม่ปกปิดทุกข์โทษ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๘  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด69-รวมลงในเวทนา ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๘  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด70-ทางสองแพร่ง ๘ กันยายน ๒๕๔๘  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด71-ไม่มีปัญญาไม่มีเวลา ๒๒ กันยายน ๒๕๔๘  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด72-ทะเลระทม ๒๓ กันยายน ๒๕๔๘  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด