43A-เกิดหนึ่งตายหนึ่ง ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๗  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด43B-เกิดหนึ่งตายหนึ่ง ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๗  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด44A-เทวฑูต ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด44B-เทวฑูต ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด45A-งานสัมมนา ปี ๒๕๔๗ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๗  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด45B-งานสัมมนา ปี ๒๕๔๗ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๗  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด