04A-สาเหตุที่ต้องปฏิบัติธรรม ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด



04B-สาเหตุที่ต้องปฏิบัติธรรม ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด



05A-วิปัสสนาภูมิและไตรลักษณ์ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๒  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด



05B-วิปัสสนาภูมิและไตรลักษณ์ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๒  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด



06A-การพิจารณากายในกาย_28-ม  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด



06B-การพิจารณากายในกาย_28-ม  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด