16A-จิตเป็นผู้นำไป ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด16B-จิตเป็นผู้นำไป ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด17A-ทุกข์ที่เกิดขึ้น ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๕  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด17B-ทุกข์ที่เกิดขึ้น ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๕  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด18A-ธรรมเพื่อหน่ายคลาย ๙ ธันวาคม ๒๕๔๕  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด18B-ธรรมเพื่อหน่ายคลาย ๙ ธันวาคม ๒๕๔๕  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด