019-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ให้อารมณ์กรรมฐานที่อีสาน  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด020-๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ให้อารมณ์กรรมฐานที่ กทม.  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด021-๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ให้อารมณ์กรรมฐานที่แม่ฮ่องสอน  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด