013-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เช้าให้อารมณ์กรรมฐานที่อีสาน  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด014-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เย็นให้อารมณ์กรรมฐานที่อีสาน  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด015-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เช้าให้อารมณ์กรรมฐานที่อีสาน  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด016-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เย็นให้อารมณ์กรรมฐานที่อีสาน  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด017-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เช้าให้อารมณ์กรรมฐานที่อีสาน  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด018-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เย็นให้อารมณ์กรรมฐานที่อีสาน  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด