007-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ให้อารมณ์กรรมฐานที่อีสาน  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด008-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ให้อารมณ์กรรมฐานที่อีสาน  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด009-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เช้าให้อารมณ์กรรมฐานที่อีสาน  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด010-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เย็นให้อารมณ์กรรมฐานที่อีสาน  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด011-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เช้าให้อารมณ์กรรมฐานที่อีสาน  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด012-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เย็นให้อารมณ์กรรมฐานที่อีสาน  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด