012_ธรรมปฏิบัติชุดสวนไผ่ ๓_ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด013_ธรรมปฏิบัติชุดสวนไผ่ ๓_ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด014_ธรรมปฏิบัติชุดสวนไผ่ ๓_ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๕๙  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด015_ธรรมปฏิบัติชุดสวนไผ่ ๓_ ๑๗ กรกฏาคม ๒๕๕๙  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด016_ธรรมปฏิบัติชุดสวนไผ่ ๓_ ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๕๙  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด